วันที่ เขียนแบบลำดับที่ ตัวย่อ 1 first  1st 2 second  2nd 3 third  3rd 4 forth 4th 5 fifth 5th 6 sixth 6th 7 seventh  7th 8 eighth 8th 9 ninth  9th 10 tenth 10th 11 eleventh 11th 12 twelfth  12th 13 thirteenth 13th 14 fourteenth 14th 15 fifteenth 15th 16 sixteenth 16th 17 seventeenth  17th 18 eighteenth  18th 19 nineteenth 19th 20 twentieth 20th 21 twenty-first 21th << แก้ตรงนี้นะครับ เป็นตามข้างล่าง 22 twenty-second 22th << แก้ตรงนี้นะครับ เป็นตามข้างล่าง 23 twenty-third  23th << แก้ตรงนี้นะครับ เป็นตามข้างล่าง 24 twenty-forth 24th 25 twenty-fifth 25th 26 twenty-sixth 26th 27 twenty-seventh 27th 28 twenty-eighth 28th 29 twenty-ninth 29th 30 thirtieth  30th 31 thirty-first 31st

credit จาก - siamsouth

โอ้ว ได้รับคำท้วงติงมา ข้อมูลจากเว็บข้างบนมั่วๆอยู่ครับ ขอแก้ไข

0    zero, nought        1    one    1st    first 2    two    2nd    second 3    three    3rd    third 4    four    4th    fourth 5    five    5th    fifth 6    six    6th    sixth 7    seven    7th    seventh 8    eight    8th    eighth 9    nine    9th    ninth 10    ten    10th    tenth 11    eleven    11th    eleventh 12    twelve    12th    twelfth 13    thirteen    13th    thirteenth 14    fourteen    14th    fourteenth 15    fifteen    15th    fifteenth 16    sixteen    16th    sixteenth 17    seventeen    17th    seventeenth 18    eighteen    18th    eighteenth 19    nineteen    19th    nineteenth 20    twenty    20th    twentieth 21    twenty-one    21st    twenty-first 22    twenty-two    22nd    twenty-second 23    twenty-three    23rd    twenty-third 24    twenty-four    24th    twenty-fourth 30    thirty    30th    thirtieth 31    thirty-one    31st    thirty-first 40    forty    40th    fortieth 50    fifty    50th    fiftieth 60    sixty    60th    sixtieth 70    seventy    70th    seventieth 80    eighty    80th    eightieth 90    ninety    90th    ninetieth 100    hundred    100th    hundredth 101    hundred and one    101st    hundred and first 152    hundred and fifty-two    152nd    hundred and fifty-second 200    two hundred    200th    two hundredth 1,000    thousand    1,000th    thousandth 1,000,000    million    1,000,000th    millionth 1,000,000,000    billion    1,000,000,000th    billionth

credit จาก - englishclub

 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

Hot! Hot! good job! and thank you very welldouble wink

#1 By Nueng on 2009-10-30 16:43

อยากได้ 31-50 ด้วย อะ ครับ ช่วย ลง ให้ที

#4 By blue (125.26.137.146) on 2010-07-14 16:17

where do them from? COPY somewhere?
what about the number 21-23 shortness (21th,22th,23th)

#6 By J_online (118.175.15.234) on 2010-08-02 09:33

#9 By อิรวะดี สุปิปนัน (118.172.230.179) on 2013-08-18 12:33

big smile

#10 By (1.2.252.75|1.2.252.75) on 2014-05-23 12:30

ๅ/-ภถุึคตน

#11 By (171.5.234.97|171.5.234.97) on 2015-05-21 19:16

free counters