ขั้นแรก เปิด Notepad ขึ้นมา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม..
  • Start -> Program -> Accessories -> Notepad
  • Start -> Run... -> Notepad
  • ปุ่ม Windows+R -> Notepad

เปิดมาแล้ว ให้กด F5 จะได้ เวลาปัจจุบัน วันเดือนปี ปัจจุบัน โดยไม่ต้องพิมพ์

 


 

Comment

Comment:

Tweet