Binary File to Base64 Encoder / Translator

posted on 04 Feb 2009 01:24 by mengja in Technology

หายไปนานเลย

วันนี้ไปเจอของเจ๋งๆมา การใส่ไฟล์รูปบน Html ปกติ เราก็คง

ตามนี้ใช่มั้ย แต่วันนี้เราขอนำเสนอ วิธีที่ทำให้ไม่ต้องมีที่ฝากไฟล์อีกต่อไปสำหรับรูปของเรา
บอกไว้ก่อนว่า รูปเล็กๆ จามีโอกาสได้ใช้มากกว่า
มันคือการแปลงให้ไฟล์ Binary กลายเป็น text Base64 ซะ

ตัวแปลงก็อยู่บนเวปนี้ http://www.greywyvern.com/code/php/binary2base64
หหที่บอกว่า รูปเล็กๆมีโลกาสได้ใช้มากกว่า เพราะ เวลาเราแปลงเป็น code แล้วมันจะเยอะมาก
เวปบอร์ดบางที่หรือ บางแห่งที่ๆเราเอา tag img ไปวาง มันอาจบอกว่า ตัวอักษรมากเกินไป...
แต่ถ้าเวปของเราเองก็ OK ครับ แต่ ไฟล์หน้าเวปเราก็จาใหญ่ไปด้วย เพราะมันเก็บเป็น text ไฟล์
รวมกับหน้าเวปเลยนิน่า... ส่วนความเยอะของตัวอักษร มันก็คือขนาดของไฟล์รูปภาพนะครับ

ในเวปนี้มีวิธีการเรียกใช้ด้วยนะครับ

ตัวอย่าง

x
<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD...(ต่อไปเรื่อยๆจากที่เราแปลงมา)" alt="" />
x
ไฟล์นี้แปลงแล้วได้ตัวอักษร....หาโปรแกรมนับตัวอักษรไม่เจอ เอาเป็นว่า
พอไปใส่ WORD font BrowalliaUPC size 16 จะใช้ 20 กว่าหน้าแหนะ
เหอะๆ เขียนมาจาจบ แล้ว พึ่งรู้ว่าเริ่มไม่เข้าท่า

Comment

Comment:

Tweet