พอดีไปตอบmentอีกblogนึงไหนๆก็ไหนๆเอามาลงblogตัวเองเลย
Left(strVar,จำนวนตัวอักษร)
Right(strVar,จำนวนตัวอักษร)
Mid(strVar,ตัวอักษรที่[1..x],จำนวนตัวอักษร)

เช่น
strVar="Kritsada"

Left(strVar,3)
ได้เป้น "Kri"

Right(strVar,5)
ได้เป็น "tsada"

Mid(strVar,2,6)
ได้เป็น "ritsad"

ปล.ยังไม่ได้ทดลองแต่เคยจำได้ว่ามันOK

Comment

Comment:

Tweet